آموزش آناتومی عمومی بدن انسان(قسمت اول)-مهندسی درمان

Owner:
`2021-15-December`

آموزش آناتومی عمومی بدن انسان(قسمت اول)

 

 

آموزش آناتومی عمومی بدن انسان, آموزش آناتومی استخوان, آموزش آناتومی پزشکی, آموزش آناتومی اندام تحتانی, آموزش آناتومی اندام فوقانی, آموزش آناتومی اسکلت بدن انسان, اموزش آناتومی بدن انسان, اموزش آناتومی عمومی, نرم افزار آموزش آناتومی بدن انسان, پکیج آموزش آناتومی, آموزش تصویری آناتومی بدن انسان, آموزش آناتومی به زبان ساده, آموزش کامل آناتومی بدن انسان, 

 

توضیحات دوره آموزش آناتومی بدن عمومی بدن انسان(پارت 1):

 

آناتومی به علم شناخت اندامهای مختلف بدن انسان وآشنایی با موقعیت آنها گفته می شود.درعلم آناتومی موقعیت اندامها ی مختلف مورد بحث قرار می گیرد وحیطه های مختلف علم آناتومی عبارتند از: استخوان شناسی،مفاصل شناسی ،عضله شناسی ،احشاء شناسی ، دراین نرم افزار ما ابتدا از تقسیم بندی اصلی بدن شروع کرده ودرادامه به تقسیم بندی استخوانها وعضلات مختلف بدن بطور کامل پرداخته ایم ، وهمچنین دراین نرم افزار آموزشی به شرح علمی وعملی روی استخوانها وعضلات بدن که پیش نیاز همه درمان ها وتشخیص ها می باشد پرداخته ایم .که در غالب چهل وهشت درس ارائه گردیده که همگی بصورت تصویری با اصطلاحات پزشکی وعامه می باشد . جهت استفاده دانشجویان پزشکی ، درمانگران طب سوزنی وسنتی،کاریوپراکتیک ها ،شکسته بندی ها ،ورزشکاران پرورش اندام وعموم مردم می باشد .

مطالب که دراین دوره تدریس گردیده عبارتند از :  مقدمه ومقاطع اصلی بدن، تقسیم بندی استخوان ها ونمای اسکلت ، استخوانهخای جمجمه،کاسه سر،پیشانی ،شب پره ای ،پس سری ،پرویزنی،آهیانه ای، گیچگاهی  بهمراه تشریح تمام عضلات این قسمت ها ،استخوان  وعضلات صورت،استخوا نهای بالاته وپایین تنه به همراه عضلات آنها ،تشریح انواع مفاصل وعضلات مربوط به آنها وعلت های بیماری مفاصل، نام گذاری انواع عضلات بدن وتشریح کامل عضلات صورت که مناسب برای طب سوزنی زیبایی وطب نوین برای زیبایی صورت مانند علت چروک ها درصورت، عضلات سینه ای عضلات شکمی ،عضلات لگنی وتشریح سایر عضلات واستخوانها ی بدن بطور کامل پرداخته ایم .

 

مشاهده بخشی از دوره آموزش آناتومی عمومی بدن انسان(قسمت اول)

 

 

مدرس: استاد سید علی حسینی

سطح آموزش: مبتدی تا پیشرفته

مدت زمان آموزش: 8 ساعت و 15 دقیقه

روش خرید: دانلودی

حجم نرم افزار: 1810 مگابایت

قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ

محدودیت نصب: فقط یک دستگاه

 

آنچه در دوره آموزش آناتومی عمومی بدن انسان قست اول خواهید آموخت:

 

1-درس اول : مقدمه ومقاطع اصلی بدن

2- درس دوم : تقسیم بندی استخوان ها

3- درس سوم : اسکلت ازنمای کلی

4- درس چهارم : استخوان جمجمه

5- درس پنجم : استخوان کاسه سر

6- درس ششم : استخوان پیشانی

7-درس هفتم : استخوان شب پره ای

8-درس هشتم : استخوان پس سری

9-درس نهم : استخوان پرویزنی

10- درس دهم : استخوان آهیانه ای

11-درس یازدهم : استخوان گیجگاهی

12- درس دوازدهم : استخوان صورت 1

13- درس سیزدهم : استخوان صورت 2

14- درس چهاردهم : سطح قاعده جمجمه

15- درس پانزدهم : استخوان بندی بالایی

16-درس شانزدهم : استخوان بندی پایینی

17-درس هفدهم : استخوان بندی تنه 1

18- درس هجدهم : استخوان بندی تنه 2

19-درس نوزدهم : استخوان بندی تنه 3

20- درس بیستم : مفاصل

21- درس بیست ویکم : انواع مفاصل سینوویال

22-درس بیست ودوم : نامگذاری عضلات

23- درس بیست وسوم : عضلات سطحی صورت 1

24- درس بیست وچهارم : عضلات سطحی صورت 2

25- درس بیست وپنجم : عضلات عمقی صورت

26- درس بیست وششم : عضلات گردن

27-درس بیست وهفتم : عضلات طرفی گردن

28- درس بیست وهشتم : عضلات دنده ای 1

29-درس بیست ونهم : عضلات دنده ای2

30- درس سی ام : عضلات بین دنده ای

31-درس سی ویکم :عضلات سینه ای عرضی

32- درس سی وسوم : عضلات شکم مایل ، خارجی ، داخلی

33-درس سی وچهارم :عضلات شکم عرضی

34-درس سی وپنجم : عضلات شکم ذوزنقه ای

35-درس سی وششم : عضلات راست کننده ستون مهره ای

36-درس سی وهفتم :عضلات لگن ، دنبالچه ای

37-درس سی وهشتم : عضلات اندام بالایی

38-درس سی ونهم :عضلات ناحیه بازو

39- درس چهلم : عضلات جلو ساعد

40-درس چهل ویکم : عضلات پشت ساعد

41-درس چهل ودوم : عضلات حفره آرنجی

42-درس چهل وسوم : عضلات ناحیه دست

43- درس چهل وچهارم : عضلات اندام پایینی ، خاصره ای

44-درس چهل وپنجم : عضلات اندام پایینی ، جلوی ران

45-درس چهل وششم : عضلات اندام پایینی ، کشنده ران

46-درس چهل وهفتم : عضلات اندام پایینی ، سرینی

47-درس چهل وهشتم : عضلات اندام پایینی ،پشت ران

48-درس چهل ونهم : عضلات اندام پایینی ، ساق وپا

 

 

 
 
 
 
 
آموزش آناتومی عمومی بدن انسان, آموزش آناتومی استخوان, آموزش آناتومی پزشکی, آموزش آناتومی اندام تحتانی, آموزش آناتومی اندام فوقانی, آموزش آناتومی اسکلت بدن انسان, اموزش آناتومی بدن انسان, اموزش آناتومی عمومی, نرم افزار آموزش آناتومی بدن انسان, پکیج آموزش آناتومی, آموزش تصویری آناتومی بدن انسان, آموزش آناتومی به زبان ساده, آموزش کامل آناتومی بدن انسان, 
تلفنهای تماس: 9305013209 | 9125013209 | ساعات پاسخگویی شنبه تا پنج شنبه 10 صبح تا 6 بعدازظهر