آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت دوم)-مهندسی درمان

Owner:
`2021-15-December`

دوره آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت دوم)

 

 

آموزش آناتومی عمومی بدن انسان, آموزش آناتومی استخوان, آموزش آناتومی پزشکی, آموزش آناتومی اندام تحتانی, آموزش آناتومی اندام فوقانی, آموزش آناتومی اسکلت بدن انسان, اموزش آناتومی بدن انسان, اموزش آناتومی عمومی, نرم افزار آموزش آناتومی بدن انسان, پکیج آموزش آناتومی, آموزش تصویری آناتومی بدن انسان, آموزش آناتومی به زبان ساده, آموزش کامل آناتومی بدن انسان, 

 

توضیحات دوره آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت دوم)-مدرس استاد سید علس حسینی

 

این نرم افزار درادامه نرم افزار آناتومی یک می باشد که به تشریح دستگاه های بدن می پردازد ونشان می دهد که اندام ها چگونه با هم درارتباط می باشند ،موقعیت از نظر مکانی وارتباط با سایر دستگاهها که ابتدا از دستگاه تنفسی  شروع وبه تشریح کامل آن پرداخته ایم ودر ادامه به جزئیات این دستگاه وسایر دستگاه ها پرداخته ایم  مانند سینوس ها، حنجره ،نای ،ریه ها،پرده جنب،مدیاستینوم،گردش خون،حفرات ،پوشش واعصاب قلب، سیستم خونرسانی، گردش خون بزرگ وکوچک، دستگاه لنف ،طحال ،تیموس ، دستگاه گوارش ، زبان ،دندان ، غددبزاقی،صفاق ، روده کوچک وبزرگ ،معده ، کیسه صفرا، پانکراس، کبد، مقعد ،دستگاه ادراری ، میزنای ، مثانه، کلیه ، پیشابراه، دستگاه وساختمان تناسلی مردان ، دستگاه وساختمان تناسلی زنان ، رحم ،پستان ، دستگاه اعصاب مرکزی ومحیطی ، نخاع ،بطن ها ،دوازده زوج اعصاب محیطی و...پرداخته ایم که در غالب پنجاه وپنج درس بصورت تصویر وتشریح ارائه نموده ایم .

 

مشاهده بخشی از دوره آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (پارت دوم)-استاد حسینی

 

 

مدرس: استاد سید علی حسینی

سطح آموزش: مبتدی تا پیشرفته

مدت زمان آموزش: 7 ساعت و 20 دقیقه

روش خرید: دانلودی

حجم نرم افزار: 1000 مگابایت

قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ

محدودیت نصب: فقط یک دستگاه

 

آنچه در "دوره آناتومی عمومی بدن انسان" خواهید آموخت:

 

1-درس اول : دستگاه تنفسی نگاه کلی

2- درس دوم : سینوس ها

3- درس سوم : حنجره

4- درس چهارم : نای

5- درس پنجم :ریه ها

6- درس ششم :پرده جنب

7-درس هفتم : مدیاستینوم

8-درس هشتم : گردش خون ، مقدمه

9-درس نهم : حفرات قلب

10- درس دهم : پوشش قلب

11-درس یازدهم : خونرسانی قلب

12- درس دوازدهم : اعصاب قلب

13- درس سیزدهم :گردش خون بزرگ وکوچک

14- درس چهاردهم :دستگاه لنف ، اندام ها

15- درس پانزدهم : طحال

16-درس شانزدهم : تیموس

17-درس هفدهم :دستگاه گوارش ، زبان

18- درس هجدهم : دندان

19-درس نوزدهم : غددبزاقی

20- درس بیستم : صفاق

21- درس بیست ویکم : معده

22-درس بیست ودوم : روده کوچک

23- درس بیست وسوم : روده بزرگ

24- درس بیست وچهارم : کبد

25- درس بیست وپنجم : کیسه صفرا، پانکراس

26- درس بیست وششم : مقعد

27-درس بیست وهفتم : دستگاه ادرای

28- درس بیست وهشتم : کلیه ها

29-درس بیست ونهم : میزنای ، مثانه

30- درس سی ام : پیشابراه

31-درس سی ویکم :دستگاه تناسلی مردان

32-درس سی ودوم : ساختمان تناسلی مردان

33- درس سی وسوم : دستگاه تناسلی زنان

34-درس سی وچهارم : رحم

35-درس سی وپنجم : پستان

36-درس سی وششم : دستگاه عصبی مرکزی

37-درس سی وهفتم : جنین شناسی عصب

38-درس سی وهشتم : بافت شناسی عصب

39-درس سی ونهم :عصب مرکزی ، نخاع 1

40- درس چهلم : عصب مرکزی ، نخاع 2

41-درس چهل ویکم : بصل النخاع

42-درس چهل ودوم : پل مغزی

43-درس چهل وسوم : بطن چهارم مغزی

44- درس چهل وچهارم : مخچه

45-درس چهل وپنجم : مغزمیانی

46-درس چهل وششم : مغزواسطه ای

47-درس چهل وهفتم : نیمکره های مخ

48-درس چهل وهشتم : بطن های طرفی 1

49-درس چهل ونهم : بطن های طرفی2

50-درس پنجاهم : دستگاه عصبی محیطی 1

51-درس پنجاه ویکم : دستگاه عصبی محیطی 2

52-درس پنجاه ودوم : دستگاه عصبی محیطی 3

53- درس پنجاه وسوم : دستگاه عصبی محیطی 4

54-درس پنجاه وچهارم :  عصبی محیطی ، نخاع 1

55-درس پنجاه وپنجم : عصبی محیطی ، نخاع 2

56-درس پنجاه وششم : عصبی محیطی ، نخاع 3

 

 
 
 
آموزش آناتومی عمومی بدن انسان, آموزش آناتومی استخوان, آموزش آناتومی پزشکی, آموزش آناتومی اندام تحتانی, آموزش آناتومی اندام فوقانی, آموزش آناتومی اسکلت بدن انسان, اموزش آناتومی بدن انسان, اموزش آناتومی عمومی, نرم افزار آموزش آناتومی بدن انسان, پکیج آموزش آناتومی, آموزش تصویری آناتومی بدن انسان, آموزش آناتومی به زبان ساده, آموزش کامل آناتومی بدن انسان, 
تلفنهای تماس: 9305013209 | 9125013209 | ساعات پاسخگویی شنبه تا پنج شنبه 10 صبح تا 6 بعدازظهر