آموزش تشخیص بیماری از روی زبان (پیشرفته)-مهندسی درمان

Owner:
`2021-13-December`

دوره آموزش تشخیص بیماری از روی زبان (سطح پیشرفته)

 

 

آموزش تشخیص بیماری از روی زبان, تشخیص بیماری از روی زبان در طب سنتی, تشخیص بیماری از روی زبان طب سنتی, آموزش تشخیص بیماری از روی زبان استاد حسینی, تشخیص انواع بیماری از روی زبان, نرم افزار تشخیص بیماری از روی زبان, فیلم آموزش تشخیص بیماری از روی زبان, آموزش زبان شناسی و تشخیص بیماری از روی زبان

 

توضیحات نرم افزار دوره آموزش تشخیص بیماری از روی زبان (سطح پیشرفته)

 

دراین نرم افزار که ادامه نرم افزار مقدماتی و متوسطه می باشد به تشخیص بیماری از زوایایی دیگر پرداخته ایم  مانند: بررسی زبان از منظر فیزیکی ،که زبان اشکال مختلفی دارد وبرای هرفرد مخصوص ومختص به آن می باشد ،پوشش زبان که بیشتر اخلاط یا تغییر رنگ برروی زبان دیده می شود، شکل واندازه زبان که بازازنظر تشخیص بیماری دارای اهمیت می باشد،حالت های زبان ،رنگ های زیر زبان ،پوشش های روی زبان وانواع آن، وشرح کامل قسمت های گفته شده ،بطور تئوری وعملی پرداخته ایم .دراین نرم افزار که درغالب بیست وسه درس ارائه شده است . بعد از شرح کامل و تحلیل زبان های گوناگون ،  از تمام مطالب ارائه شده در هردو نرم افزار یعنی مقدماتی تاپیشرفته استفاده نموده ایم ونمونه هایی رادرغالب یازده درس تفسیر کرده ایم تا دانشجویان با نحوه تحلیل کامل تشخیص بیماری ازروی زبان آشنایی بیشتری داشته باشند وخودشان زبان های گوناگون را تحلیل وسپس به درمان آن ها بپردازند.

 

مشاهده بخشی از دوره آموزش تشخیص بیماری از روی زبان (سطح پیشرفته)

 

 

مدرس: استاد سید علی حسینی

سطح آموزش: مبتدی تا پیشرفته

مدت زمان آموزش: 3 ساعت و 20 دقیقه

روش خرید: دانلودی

حجم نرم افزار: 340 مگابایت

قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ

محدودیت نصب: فقط یک دستگاه

آنچه در دوره آموزش تشخیص بیماری از روی زبان خواهید آموخت:

1-درس اول : بررسی زبان ازمنظرفیزیکی

2- درس دوم : پوشش زبان

3- درس سوم : رنگ زبان

4- درس چهارم : شکل واندازه زبان 1

5- درس پنجم : شکل واندازه زبان2

6- درس ششم : حالت های زبان

7-درس هفتم : رگ های زیر زبان

8-درس هشتم : پوشش روی زبان 1

9-درس نهم : پوشش روی زبان 2

10- درس دهم : پوشش روی زبان 3

11-درس یازدهم : پوشش روی زبان 4

12- درس دوازدهم :  رنگ پوشش روی زبان

13- درس سیزدهم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 1

14- درس چهاردهم :  تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 2

15- درس پانزدهم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 3

16-درس شانزدهم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 4

17-درس هفدهم :  تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 5

18- درس هجدهم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 6

19-درس نوزدهم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 7

20- درس بیستم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 8

21- درس بیست ویکم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 9

22-درس بیست ودوم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 10

23- درس بیست وسوم : تفسیر بیماری ازروی زبان قسمت 11

 

 

 
 
آموزش تشخیص بیماری از روی زبان, تشخیص بیماری از روی زبان در طب سنتی, تشخیص بیماری از روی زبان طب سنتی, آموزش تشخیص بیماری از روی زبان استاد حسینی, تشخیص انواع بیماری از روی زبان, نرم افزار تشخیص بیماری از روی زبان, فیلم آموزش تشخیص بیماری از روی زبان, آموزش زبان شناسی و تشخیص بیماری از روی زبان
تلفنهای تماس: 9305013209 | 9125013209 | ساعات پاسخگویی شنبه تا پنج شنبه 10 صبح تا 6 بعدازظهر