آموزش جامع آزمایش خوانی - مهندسی درمان

Owner:
`2021-16-December`

دروه آموزش جامع آزمایش خوانی-مدرس استاد حسینی

 

 

آزمایش خوانی خون, آزمایش خوانی تیروئید, آزمایش خوانی خون و ادرار, آموزش آزمایش خوانی, آزمایش خوانی تیروئید

 

توضیحات "دوره آموزش جامع آزمایش خوانی-استاد حسینی"

 

آزمایش وتشخیص میزان مواد موجود درخون یکی از روش های تشخیصی روتین میان پزشکان ودرمانگران می باشد بنابراین ما دراین نرم افزار کوشیده ام تا تحلیل آزمایشات وارتباط عدد های تشخیصی روی برگه آزمایش را بروش های تشریحی درآزمایشگاه ونحوه نمونه گیری وبررسی وآنالیز آنها را به طورعلمی و عملی ارائه دهیم .درادامه به اندازه نرمال وتغییریافته آن دربرگه آزمایش ها پرداخته ایم تا پزشک ودرمانگر با توجه به نحوه نمونه گیری وارتباط مواد موجود درخون یا ادرارو...بتواند تشخیص مناسبی را انجام دهد.دراین نرم افزار کوشیده ایم تا آزمایشات عمومی وبخشی تخصصی را ارئه نماییم که به موارد زیر اشاره می نماییم.آزمایش کامل خون وشرح ارتباط آنها باعدد های برگه آزمایشگاه درغالب پنج درس،آزمایش گلبول های سفید دروشرح کامل آن در غالب هفت درس،آزمایش تیروئید وپاراتیرویئد وتشریح پرکاری وکم کاری تیرویئد، آزمایش کراتینین ، آزمایش آهن خون ، آزمایش ترانسفرین ، آزمایش پتاسیم، آزمایش کلسیم، آزمایش فسفر، آزمایش هلیکوباکتر، کلسترول خون وانواع آن با شرح کامل انواع چربی ها و تری گلیسیرین، آزمایش بیلی روبین توتال،آزمایش بیلیروبین مستقیم ، آزمایش اسپارتات، آزمایش آلانین ، آزمایش آلبومین ، آزمایش اسید اوریک ، نیتروژن اوره درخون ، آزمایش ادرار

درغالب سه درس وتشریح وآنالیز بهمراه نمونه گیری ، آزمایش قندخون ناشتا، آزمایش قند خون 2ساعت بعد ناشتا ،پرداخته ایم .که درمجموع این نرم افزار درغالب سی وچهار درس تئوری ،عملی ،تحلیلی ،نمونه گیری،روش انجام آزمایشات و...ارائه گردیده است .

 

مشاهده بخشی از دوره آموزش جامع"آزمایش خوانی"

 

مدرس: استاد سید علی حسینی

سطح آموزش: مبتدی تا پیشرفته

مدت زمان آموزش: 5 ساعت و 25 دقیقه

روش خرید: دانلودی

حجم نرم افزار: 820 مگابایت

قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ

محدودیت نصب: فقط یک دستگاه

 

آنچه در "دوره آموزش آزمایش خوانی استاد حسینی" خواهید آموخت:

 

 1-درس اول : آزمایش خون قسمت اول
2-درس دوم : آزمایش خون قسمت دوم
3-درس سوم : آزمایش خون قسمت سوم
4-درس چهارم : آزمایش خون قسمت چهارم
5-درس پنجم : آزمایش خون قسمت پنجم
6- درس ششم : آزمایش گلبولهای سفید قسمت اول
7-درس هفتم : آزمایش گلبولهای سفید قسمت دوم
8-درس هشتم : آزمایش گلبولهای سفید قسمت سوم
9-درس نهم : آزمایش گلبولهای سفید قسمت چهارم
10- درس دهم : آزمایش گلبولهای سفید قسمت پنجم
11-درس یازدهم : آزمایش گلبولهای سفید قسمت ششم
12- درس دوازدهم : آزمایش گلبولهای سفید قسمت هفتم
13-درس سیزدهم : آزمایش تیروئید
14-درس چهاردهم : آزمایش پاراتیروئید
15- درس پانزدهم :آزمایش کراتینین
16-درس شانزدهم : آزمایش آهن خون
17- درس هفدهم : آزمایش ترانسفرین 
18-درس هجدهم : آزمایش پتاسیم 
19-درس نوزدهم : آزمایش کلسیم
20-درس بیستم : آزمایش فسفر
21- درس بیست ویکم : آزمایش هلیکوباکتر
22-درس بیست ودوم : کلسترول خون وانواع آن
23-درس بیست وسوم: بیلی روبین توتال
24-درس بیست وچهارم : بیلیروبین مستقیم
25-درس بیست وپنجم : آزمایش اسپارتات
26-درس بیست وششم : آزمایش آلانین
27-درس بیست وهفتم : آزمایش آلبومین
28-درس بیست وهشتم : آزمایش اسید اوریک
29- درس بیست ونهم : نیتروژن اوره درخون
30- درس سی ام : آزمایش ادرار قسمت اول
31-درس سی ویکم : آزمایش ادرار قسمت دوم
32- درس سی ودوم : آزمایش ادرار قسمت سوم
33-درس سی وسوم : : آزمایش قندخون ناشتا
34-درس سی وچهارم: آزمایش قند خون 2ساعت بعد ناشتا
 

 

 
 
آزمایش خوانی خون, آزمایش خوانی تیروئید, آزمایش خوانی خون و ادرار, آموزش آزمایش خوانی, آزمایش خوانی تیروئید
 
تلفنهای تماس: 9305013209 | 9125013209 | ساعات پاسخگویی شنبه تا پنج شنبه 10 صبح تا 6 بعدازظهر