دوره آموزش طب سوزنی (سطح پیشرفته)-مهندسی درمان

Owner:
`2021-01-December`

درباره نرم افزار آموزشی طب سوزنی استاد حسینی (سطح پیشرفته)

 

طب سوزنی، آموزش طب سوزنی، دوره آموزش طب سوزنی، دانلود آموزش طب سوزنی، دانلود نرم افزار آموزش طب سوزنی، دانلود فیلم کامل آموزش طب سوزنی، آموزش طب سوزنی در خانه

 

این نرم افزار درادامه دوقسمت قبلی می باشد که به شرح کامل مریدین کیسه صفرا ونقاط کاربردی وکلینیکی ، رابطه آن با کانال کبد ، شرح کامل مریدین کبد ونقاط 

کاربردی ،روابط های مختلف این دوکانال مانند زن وشوهری ، مادر فرزندی و...،معرفی نقاط

 

توضیحات "دوره آموزش طب سوزنی سطح پیشرفته (استاد حسینی)":


این نرم افزار درادامه دوقسمت قبلی می باشد که به شرح کامل مریدین کیسه صفرا ونقاط کاربردی وکلینیکی ، رابطه آن با کانال کبد ، شرح کامل مریدین کبد ونقاط کاربردی ،روابط های مختلف این دوکانال مانند زن وشوهری ، مادر فرزندی و...،معرفی نقاط 
(The Xie (cleft)point) شی کلفت ،این نقاط هم ازنقاط بسیار کاربردی در کلینیک ها برای موارد حاد بیماری استفاده می شود که دانشجو با درک و به کارگیری این نقاط به درمان های سریع دست می یابد،شرح قسمت های دیگر فلسفه پنج عنصر وشوپوینت ها وروابط آنها با یک دیگر وآمادگی برای برای پلن نویسی های مختلف بیماری ها،شرح کامل مریدین پریکاردیوم ونقاط کاربردی وکلینیکی آن ،شرح کامل مریدین سانجیائو وموارد کلیدی از این کانال مهم ،شرح کامل مریدین رن و دو وهمچنین شرح نقاط مهم آن دردرمان بیماری های ذهنی وروانی که دوکانال اضافی ومهم درطب سوزنی بادی می باشد که دانشجویان باید این دو کانال را ابتدا درک و بعد بکار بگیرند،شرح اصول تشخیص بیماری بروش طب سنتی چین درطب سوزنی ، شرح هشت نقطه تلاقی دورودخانه که درکلینیک کاربرددرمانی بسیاری دارد (The Eight Confluent Point) ،شرح کامل هشت نقطه توانمند والقاکننده (The Eight influential Point) که این نقاط درغالب جداول آورده وشرح داده شده است تا دانشجویان براحتی بتوانند نقاط درمانی را انتخاب کنند ،شرح کامل انتخاب اصولی نقاط طب سوزنی جهت درمان ونسخه نویسی ،درپایان به شرح دوازده نقطه درخشان که دردرمان 90درصد از بیماری ها کاربرد دارد می پردازیم.

 

مهندسی درمان

مدرس: استاد سید علی حسینی
سطح آموزش: مقدماتی
مدت زمان آموزش: 5 ساعت و 35 دقیق
روش خرید: دانلودی
حجم نرم افزار: 998 مگابایت
قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ
محدودیت نصب: فقط یک دستگاه

مشاهده بخشی از دوره آموزش طب سوزنی سطح پیشرفته

 

آنچه در دوره آموزش طب سوزنی سطح پیشرفته خواهید آموخت:

1-درس اول : شرح کامل مریدین کیسه صفرا
2-درس دوم :شرح کامل مریدین کبد
3-درس سوم : شرح کامل نقاط شی کلفت
4- درس چهارم : فسلفه 5عنصرباشرح نقاط شوپوینت قسمت اول
5-درس پنجم : فسلفه 5عنصرباشرح نقاط شوپوینت قسمت دوم
6-درس ششم : شرح کامل مریدین پریکاردیوم
7-درس هفتم : شرح کامل مریدین سانجیائو
8-درس هشتم : شرح کامل مریدین رن-دو
9-درس نهم : اصول تشخیص بیماری در طب سنتی چین
10-درس دهم : هشت نقطه تلاقی دورودخانه
11-درس یازدهم : هشت نقطه توانمند والقاکننده
12-درس دوازدهم : اصول انتخاب نقاط سوزنی قسمت اول
13-درس سیزدهم : اصول انتخاب نقاط سوزنی قسمت دوم
14-درس چهاردهم : دوازده نقطه درخشان قسمت اول
15-درس پانزدهم : دوازده نقطه درخشان قسمت دوم 

 

 

 

طب سوزنی، آموزش طب سوزنی، دوره آموزش طب سوزنی، دانلود آموزش طب سوزنی، دانلود نرم افزار آموزش طب سوزنی، دانلود فیلم کامل آموزش طب سوزنی، آموزش طب سوزنی در خانه

تلفنهای تماس: 9305013209 | 9125013209 | ساعات پاسخگویی شنبه تا پنج شنبه 10 صبح تا 6 بعدازظهر