دوره آموزش طب سوزنی گوش (مقدماتی)-مهندسی درمان

Owner:
`2021-07-December`

دوره آموزش جامع طب سوزنی گوش (مقدماتی)- استاد حسینی

 

 

طب سوزنی گوش، آموزش طب سوزنی، طب سوزنی، طب سوزنی گوش چیست، طب سوزنی برای لاغری، فواید طب سوزنی گوش، نقاط طب سوزنی گوش

 

توضیحات نرم افزار دوره طب سوزنی گوش سطح مقدماتی

 

در دوره آموزش طب سوزنی گوش سطح مقدماتی به بررسی آناتومی گوش وارتباط آن با قسمت های داخلی و ارگان ها را بررسی کرده ایم وهمچنین هرقسمتی را که توضیح داده ایم ابتدا به شرح آناتومی آن ارگان پرداخته ایم تا دانشجویان با آناتومی بدن آشنایی بیشتری داشته باشند وسپس به بیان وروش پیداکردن ارگان های بدن وبازتاب آن برروی گوش پرداختیم وهمه موارد ذکر شده بصورت تصویری وعملی برروی گوش نشان داده شده و روش اصولی زدن سوزن برروی گوش ،استفاده از انواع سوزن های ،کاشت نیمه دائم برروی گوش ومعرفی ابزار های درمانی گوش ودستگاه نقطه یاب وبسیاری موارد دیگر .
درابتدای نرم افزار به مقدمه وشرح کامل سطح گوش ،آناتومی گوش ،توزیع نقاط مختلف برروی گوش وتقسیم بندی گوش جهت پیدا کردن نقاط ،شرح وروش پیداکردن نقاط بازتابی ستون مهره ها برروی گوش وشرح آناتومی ستون مهره ها،تمرین عملی ستون مهره ها برروی گوش ،ترقوه،دنده ها،جناق،کتف،لگن واندام های پایینی واندام های بالایی، استخوان های جمجمه برروی گوش، عضلات،تاندون ها وجسم مهره ای، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری.
نسخه نویسی وبررسی جایگاه پاها،هورمون ها، بررسی قفسه سینه ودرمان بیماری ها ، غدددرون ریز وبرون ریز، ودرادامه به انتخاب گوش جهت درمان، اصول معاینه وروش پیداکردن نقاط، معرفی برخی ازابزارآلات طب سوزنی گوش، اصول سوزن زدن برروی گوش ،لازم به ذکر وتاکید می باشد همه مواردی که اشاره گردید بطور عملی برروی گوش کار شده ،نقاط را پیدا کردیم ،روی نقاط سوزن زدیم تا دانشجویان ببینند وبطور عملی یاد بگیرند.

مشاهده بخشی از دوره آموزش طب سوزنی گوش سطح مقدماتی با تدریس استاد علی حسینی

 

مدرس: استاد سید علی حسینی

سطح آموزش: مقدماتی

مدت زمان آموزش: 6 ساعت و 2 دقیقه

روش خرید: دانلودی

حجم نرم افزار: 1000 مگابایت

قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ

محدودیت نصب: فقط یک دستگاه

 

آنچه در دوره آموزش طب سوزنی گوش سطح مقدماتی خواهید آموخت:

•    1-درس اول :مقدمه –آشنایی باسطح گوش
•    2-درس دوم:آناتومی سطح گوش 
•    3-درس سوم:توزیع نقاط یرروی گوش
•    4-درس چهارم :ستون مهره ها برروی گوش
•    5-درس پنجم :معرفی عملی آناتومی گوش برسطح گوش
•    6-درس ششم:توزیع عملی نقاط برروی سطح گوش
•    7-درس هفتم:تمرین عملی ستون مهره های برروی گوش 
•    8-درس هشتم : آناتومی ستون مهره ها برروی سطح گوش 
•    9-درس نهم:ترقوه،دنده ها،جناق،کتف برروی گوش
•    10-درس دهم:لگن واندام پایینی برروی گوش
•    11-درس یازدهم:کتف واندام بالایی برروی گوش
•    11-درس یازدهم :تمرین روش پیداکردن ستون مهره ها ودرمان قسمت 2
•    12-درس دوازدهم: تمرین عملی ستون مهره ها ودرمان 
•    13-درس سیزدهم:بررسی لگن واندام پایینی برروی گوش
•    14-درس چهاردهم:استخوان های مغز برروی گوش
•    15-درس پانزدهم :آناتومی استخوان های سربرروی گوش
•    16-درس شانزدهم:عضلات،تاندون ها وجسم مهره ای
•    17-درس هفدهم :دستگاه گوارش برروی گوش
•    18-درس هجدهم:دستگاه ادراری برروی گوش
•    19-درس نوزدهم :نسخه نویسی وبررسی پاها برروی گوش
•    20-درس بیستم :هورمونها برروی گوش قسمت اول
•    21-درس بیست ویکم: هورمونها برروی گوش قسمت دوم
•    22-درس بیست ودوم : هورمونها برروی گوش قسمت سوم
•    23-درس بیست وسوم: نسخه نویسی ستون مهره ها ودرمان
•    24-درس بیست وچهاره:بررسی قفسه سینه ودرمان
•    25-درس بیست وپنجم : سیستم غدددرون ریز،آناتومی
•    26-درس بیست وششم:سیستم غدددرون ریز برروی گوش
•    27-درس بیست وهفتم :روش پیدا کردن غدددرون ریز
•    28-درس بیست وهشتم :انتخاب گوش جهت درمان
•    29-درس بیست ونهم:اصول معاینه وروش پیداکردن نقاط
•    30-درس سی ام:معرفی برخی ازابزارآلات طب سوزنی گوش
•    31-درس سی یکم:اصول سوزن زدن 

 

 

 
 
 
 
 
طب سوزنی گوش، آموزش طب سوزنی، طب سوزنی، طب سوزنی گوش چیست، طب سوزنی برای لاغری، فواید طب سوزنی گوش، نقاط طب سوزنی گوش
تلفنهای تماس: 9305013209 | 9125013209 | ساعات پاسخگویی شنبه تا پنج شنبه 10 صبح تا 6 بعدازظهر