دوره آموزش طب سوزنی گوش(پیشرفته)-مهندسی درمان

Owner:
`2021-08-December`

دوره آموزش جامع طب سوزنی گوش (سطح پیشرفته)-مدرس استاد سید علی حسینی

 

فیلم آموزش طب سوزنی گوش

مهندسی درمان, آموزش طب سوزنی, طب سوزنی, دانلود فیلم آموزش طب سوزنی, خرید آموزش طب سوزنی, آموزش طب سوزنی در تهران, اموزش طب سوزنی

گوش, نرم افزار طب سوزنی گوش, طب سوزنی در گوش برای لاغری

 

توضیحات نرم افزار دوره طب سوزنی گوش سطح پیشرفته

 

این نرم افزار درادامه نرم افزار طب سوزنی گوش (سطح مقدماتی) می باشد وبه تکمیل آن می پردازد.این دوره آموزشی نیز مانند دوره قبل به شرح آناتومی گوش وروش اصولی پیدا کردن نقاط مختلف اندام ها برروی گوش از راه عملی واجرا می پردازد .
درابتدای نرم افزار دوره آموزشی طب سوزنی گوش به سیستم عصب مرکزی برروی گوش که به طور عملی وتئوری پرداختیم وسپس به یکی از دستگاه های مهم در قسمت سر که انسان وجود وهویت خودش را مدیون این دستگاه می باشد به نام دستگاه لیمبیک که خود ازقسمت های مهمی تشکیل شده مانند حافظه ،خاطرات، هیجانات ، ترس وغیره می باشد ،ساقه مغزی ،اعصلب نخاعی ،اعصاب محیطی ،سمپاتیک وپاراسمپاتیک شرح عملی وتئوری درغالب چندین قسمت ،نقطه آلرژی ،نقطه پروستاگلاندین، نقطه اینترفرون که این نقاط برای سیستم ایمنی بدن لازم است،
نقطه رنین،آنژیوتانسین، نقطه بتارسپتور،نقطه مشابه دارو ، نقطه درمان بیماری های روانی وذهنی برای درمان انواع بیماری های روانی وذهنی ، نحوه پیداکردن برخی ازنقاط خاص، تمرین عملی کاشت سوزن درگوش، تمرین عملی کشیدن آناتومی گوش ودرپایان به پاسخ  پرسش های رایج واحتمالی درغالب چندین قسمت پرداخته ایم.

مشاهده بخشی از فیلم دوره آموزش طب سوزنی گوش (سطح پیشرفته)-با تدریس استاد علی حسینی

 

 

مدرس: استاد سید علی حسینی

سطح آموزش: مقدماتی

مدت زمان آموزش: 5 ساعت و 40 دقیقه

روش خرید: دانلودی

حجم نرم افزار: 1000 مگابایت

قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ

محدودیت نصب: فقط یک دستگاه

 

آنچه در دوره آموزش طب سوزنی گوش (سطح پیشرفته) خواهید آموخت:

 • 1-درس اول :سیستم عصب مرکزی برروی گوش قسمت اول
  2-درس دوم : سیستم عصب مرکزی برروی گوش قسمت دوم
  3-درس سوم :سیستم لیمبیک برروی گوش
  4-درس چهارم :ساقه مغزی برروی گوش
  5-درس پنجم : اعصاب نخاع برروی گوش
  6-درس ششم :آناتومی اعصاب مغزی محیطی
  7-درس هفتم : اعصاب مغزی محیطی برروی گوش
  8-درس هشتم :آناتومی سمپاتیک وپاراسمپاتیک قسمت اول
  9-درس نهم : آناتومی سمپاتیک وپاراسمپاتیک قسمت دوم
  10-درس دهم : سمپاتیک وپاراسمپاتیک برروی گوش قسمت اول
  11-درس یازدهم : سمپاتیک وپاراسمپاتیک برروی گوش قسمت دوم
  12-درس دوازدهم : سمپاتیک وپاراسمپاتیک برروی گوش قسمت سوم
  13-درس سیزدهم: نقطه آلرژی برروی گوش
  14-درس چهاردهم: نقطه پروستاگلاندین برروی گوش
  15-درس پانزدهم :نقطه انترفرون برروی گوش
  16-درس شانزدهم:نقطه رنین،آنژیوتانسین برروی گوش
  17-درس هفدهم :نقطه بتارسپتوربرروی گوش
  18- درس هجدهم : نقطه مشابه داروبرروی گوش
  19-درس نوزدهم :نقطه درمان بیماری های روانی برروی گوش قسمت اول
  20-درس بیستم : نقطه درمان بیماری های روانی برروی گوش قسمت دوم
  21-درس بیست ویکم: نحوه پیداکردن برخی ازنقاط خاص برروی گوش قسمت اول
  22-درس بیست ودوم : نحوه پیداکردن برخی ازنقاط خاص برروی گوش قسمت دوم
  23-درس بیست وسوم : نحوه پیداکردن برخی ازنقاط خاص برروی گوش قسمت سوم
  24-درس بیست وچهارم : نحوه پیداکردن اندام پایینی برروی گوش
  25-درس بیست وپنجم: قسمت عملی بخش اندام های پایینی وبالایی
  26- درس بیست وششم :بخش عملی ترقوه ،شانه ،جناق ودنده ها برروی گوش
  27-درس بیست وهفتم : تمرین عملی کاشت سوزن برروی گوش
  28-درس بیست وهشتم: تمرین عملی کشیدن آناتومی گوش
  29-درس بیست ونهم: پرسش وپاسخ قسمت اول
  30-درس سی ام : پرسش وپاسخ قسمت دوم
  31- درس سی ویکم : پرسش وپاسخ قسمت سوم

 

 

 

 
 
 
 
مهندسی درمان, آموزش طب سوزنی, طب سوزنی, دانلود فیلم آموزش طب سوزنی, خرید آموزش طب سوزنی, آموزش طب سوزنی در تهران, اموزش طب سوزنی گوش, نرم افزار طب سوزنی گوش, طب سوزنی در گوش برای لاغری
تلفنهای تماس: 9305013209 | 9125013209 | ساعات پاسخگویی شنبه تا پنج شنبه 10 صبح تا 6 بعدازظهر